Sunday, November 26, 2017

#BlackAndWhiteChallenge day 5/7

#BlackAndWhiteChallenge day 5/7

 
Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan. -Dr. Jose Rizal

Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan?!?!?!

Pihadong si Pepe ay umiikot sa kanyang himlayan kung kanyang nakikita ang kabataan ngayon na tila ba hindi na nag-iisip at umaayon na lamang sa mga propagandista sa social media at sumasakay sa bandwagon
Puro reklamo subalit ayaw magbago. 
Gusto ng kaayusan subalit ayaw sumunod sa batas at mga alituntunin. 
Humihilng ng respeto subalit ayaw ibigay ito sa iba.

Pagkaraan ng mahigit isang siglo, mukhang kailangan natin ulit maghintay at subaybayan ang susunod na henerasyon ng kabataan. Pasensya na Pepe, pasensya na.

Saturday, November 25, 2017

#BlackAndWhiteChallenge day 4/7


#BlackAndWhiteChallenge day 4/7


Ol' Man River, that Ol' Man River
He must know somethin', but he don't say nothin'
He just keeps rollin', he keeps on rollin' along

I get weary and sick of tryin'
I'm tired of livin' and scared of dyin'
But Ol' Man River, he just keeps rollin' along

Friday, November 24, 2017

#BlackAndWhiteChallenge day 3/7

#BlackAndWhiteChallenge day 3/7

Thursday, November 23, 2017

#BlackAndWhiteChallenge day 2/7

#BlackAndWhiteChallenge day 2/7

Wednesday, November 22, 2017

#BlackAndWhiteChallenge day 1/7


#BlackAndWhiteChallenge day 1/7

Wednesday, January 18, 2017

Never Try

You tried your best
and failed miserably.
The lesson is...
NEVER TRY
-Homer J. Simpson#ReliveYourHobbyChallenge

Tuesday, January 17, 2017

You Got A Fast Car ...#ReliveYourHobbyChallenge

Monday, January 16, 2017

Slow Shutter#ReliveYourHobbyChallenge

Sunday, January 15, 2017

Leading Lines#ReliveYourHobbyChallenge

Saturday, January 14, 2017

I Am Starting To See again
 #ReliveYourHobbyChallenge

Friday, January 13, 2017

We Belong To The Light ...#ReliveYourHobbyChallenge

Thursday, January 12, 2017

Prime Audio#ReliveYourHobbyChallenge

Wednesday, January 11, 2017

Tuesday, January 10, 2017

Today I'm not Doing Anything#ReliveYourHobbyChallenge

Monday, January 9, 2017

Playing for James#ReliveYourHobbyChallenge

Sunday, January 8, 2017

Macro#ReliveYourHobbyChallenge

Saturday, January 7, 2017

Texture / Abstract

What do you see?#ReliveYourHobbyChallenge

Friday, January 6, 2017

My Other Hobby#ReliveYourHobbyChallenge

Thursday, January 5, 2017

Jerusalem
#ReliveYourHobbyChallenge

Wednesday, January 4, 2017

Dusted Off My Gear

Dusted off my gear for the Relive Your Hobby Challenge


 

#ReliveYourHobbyChallenge